Edu Gerden
Sơ đồ vị trí vùng (Edu Garden Complex)
Edu Garden Sơ Đồ Phân Lô
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số lượng sản phẩm:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: An Dương Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý IV/2023
Chủ đầu tư: An Dương Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý IV/2023