Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đang mở bán
Giá: 1.2 tỉ/nền
 • Số lượng sản phẩm:
 • Mật độ xây dựng:
Đang Mở Cọc
Giá: 2-3 tỉ/nền
 • Số lượng sản phẩm:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 2-3 tỉ
 • Số lượng sản phẩm:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Đang mở bán
Giá:
 • PN
 • WC
Đang nhận đặt chỗ
Giá: 5,9 tỉ/căn
 • Số lượng sản phẩm: 42
 • Mật độ xây dựng: 80%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0905 60 61 69