Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang nhận đặt chỗ
Giá: 1.1 tỷ/lô
  • Số lượng sản phẩm: 481
  • Mật độ xây dựng: 90%
Đang mở bán
Giá: 1.2 tỉ/nền
  • Số lượng sản phẩm:
  • Mật độ xây dựng:
Đang Mở Cọc
Giá: 2-3 tỉ/nền
  • Số lượng sản phẩm:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 2-3 tỉ
  • Số lượng sản phẩm:
  • Mật độ xây dựng:
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0905 60 61 69 - 0925 001 117